Tulevia tapahtumia
03.09.2022 - Woollandia, Somero
Paimennuspäivä 3.9.2022

24.09.2022 - Usvanummen tila, Pusula
Paimennuspäivä 24.9.2022

25.09.2022 - Usvanummen tila, Pusula
Paimennustaipumuskoe

Vuosikokous 2021

Paikka: Tampereentie 412, 32200 Loimaa.
Ajankohta: 28.03.2021 kello: 16:00

Tietoa tapahtumasta

Kokoukseen järjestetään etäosallistumismahdollisuus, jonka tarkemmat ohjeet löytyvät yhdistyksen wwwsivulta viimeistään viikko ennen kokousta.
Vuosikokousasiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään yhdistyksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomus
6. Esitetään yhdistyksen varainkertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet:
8.1 Pitkäkarvaisten pyreneittenpaimenkoirien JTO
8.2 Lyhytkarvaisten pyreneittenpaimenkoirien JTO
8.3.Hallituksen ehdotus Sääntömuutoksesta
8.4 Pyreneittenkoirien jalostussuositukset
8.5 Jalostustoimikunnan toimintaperiaatteet
9. Käsitellään jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään
15. tammikuuta mennessä
9.1.Anna-Maria Vainionpään esitys perhejäsenyyden tarkentamisesta
9.2. Anna-Maria Vainionpään esitys yhdistykselle tulleeseen postiin vastaamisesta
9.2. Terveystutkimusavustusten jakoperusteet 2021; Seija Vikmanin vastaehdotus jalostustoimikunnan
ehdotukselle
9.3. Seija Vikmanin ehdotus paimennuskokeista/testeistä
10. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
Kokouksen liiteasiakirjat julkaistaan yhdistyksen www-sivulla viimeistään viikko ennen kokousta


Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostiosoitteeseen hallitus@suomenpyrenelaiset.fi viimeistään tunti ennen kokouksen alkua, ja ilmoita sähköpostiosoite, josta osallistut.Saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen osallistumislinkin kokoukseen, ja erilliset linkit mahdollisia äänestyksiä varten kokouksen kuluessa.
Etäkokous järjestetään Teamsin välityksellä ja äänestykset Google Formsin välityksellä.


Mikäli sinulla on ongelmia etäyhteyden saamisessa tai äänestyksissä, Hanna Jäntti p. 0400325034 auttaa koko kokouksen ajan.

Materiaali
Vuosikokouskutsu

Ehdotus

Ehdotus 2

Vikman ehdotukset

Jalostussuositukset pyreneittenkoiralle

Sääntöehdotus


Terveystytkimusavustukset 2021

Suomen pyreneläiset ry Toimintakertomus 2020

Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2020

Tulos 2020

Tase 2020


JTO_lk_ppk.pdfJTO_pk_ppk.pdf

Taipparissa ja PAIM-kokeissa tilaa!!

2022-07-29 07:32:29

Kutsu kesäpäiville ja jalostustarkastukseen

2022-07-08 12:34:54

Kutsu kevätkokoukseen

2022-03-05 20:09:54

Vuoden koirakot 2021 ovat meritoituneet

2022-03-03 20:15:33

Paimennuspäiviä ja taippari

2022-01-26 18:28:35

JTO lk pyreneittenpaimenkoira

2022-01-18 19:57:57

Uutiset kokonaisuudessaan sekä lisää uutisia löytyy täältä.