Suomen Pyreneläiset ry:n

JALOSTUSSUOSITUKSET PYRENEITTENPAIMENKOIRILLE

(Voimassa 1.1.2017 alkaen)

Jalostussuositusten tulee täyttyä astutushetkellä.

Kasvattajan tulee olla sekä Suomen Kennelliiton että Suomen Pyreneläiset ry:n jäsen ja hänen tulee käyttää kaikissa sopimuksissa Suomen Kennelliiton lomakkeita.

Jalostukseen suositellaan käytettäväksi terveitä koiria, jotka ovat rotumääritelmän mukaisia luonteeltaan ja ulkonäöltään ilman turhaa liioittelua.

 1. Lonkat: Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulee olla virallisesti lonkkakuvattuja. Jalostukseen käytettävän koiran lonkkatutkimuksen tulos voi olla korkeintaan D. D-lonkkaisen koiran jalostuskäyttöä tulee tarkoin harkita ja toisen osapuolen tulee olla lonkkakuvattu tuloksella A tai B.
 2. Kyynärät: Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulee olla virallisesti kyynärtutkittuja. Jalostukseen käytettävän koiran kyynärtutkimuksen tulos saa olla korkeintaan 1/1. Tällöin toisen osapuolen tulee olla kyynäriltään terve.
 3. Polvet: Pentueen vanhemmilla tulee olla voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty polvitarkastus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä, ja yli kolmevuotiaalle tehty lopun ikää. .
 4. Silmät: Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulee olla virallisesti silmäpeilattuja. Silmäpeilaus ei saa olla yhtä vuotta vanhempi astutushetkellä eikä sen tule osoittaa perinnöllisen sairauden merkkejä. 1.1.2012 jälkeen Suomessa syntyneet, jalostukseen käytettävät koirat tulee olla myös pentupeilattu ennen 10 viikon ikää.
 5. Perinnöllisiksi silmäsairauksiksi luokitellaan katarakta milloin se ei ole todistettavasti seurausta traumasta, PRA, linssiluksaatio, CEA:n coloboma- ja ablaatioasteet, PHTVL/PHPV asteet 2-6 sekä RD:n asteet 2 ja 3 (GRD ja TRD). Myös autoimmuuniperäinen Keratoconjunctivis Sicca katsotaan jalostuksesta poissulkevaksi viaksi.
  Koiria, joilla on muu silmälöydös, voidaan käyttää harkiten jalostukseen. Käytettäessä jalostukseen koiraa, jolla on lieväksi määritelty silmäsairaus, tulee toisen osapuolen olla kyseisen vian suhteen silmiltään terve.
 6. Ikävaatimukset: Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulee olla vähintään 24 kuukauden ikäisiä. Nartun tulee olla alle 8-vuotias, pentueiden välin tulee olla vähintään 10 kk ja nartulle hyväksytään enintään 5 pentuetta.
 7. Sairaudet: Rodussa todetut sairaudet tulee huomioida jalostuksessa siten, että pyritään estämään niiden lisääntyminen. Mahdollisesti perinnöllistä sairautta mm. epilepsia, autoimmuunisairauksia ja sydänsairauksia sairastavia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Jalostukseen käytettävästä pyreneittenpaimenkoirasta tulee täyttää yhdistyksen terveyskysely ennen astutusta (poikkeuksena ulkomaalaiset urokset).
 8. Läheinen sukusiitos: Pentueen sukusiitosasteen tulee olla alle 6,25 % laskettuna 5:llä sukupolvella.
 9. Matador-jalostuksen vastustaminen: Jotta rodun perimä ei kaventuisi liikaa, yhden yksilön jälkeläisten määrä tulisi olla korkeintaan 10 % viimeisten 2 vuoden tai korkeintaan 5 % viimeisten 4 vuoden rekisteröinneistä rodussa. Koiran jalostuskäyttöä tulee harkita tarkoin, mikäli sen jälkeläismäärä on jo ylittänyt tai suunnitellun pentueen jälkeen todennäköisesti ylittäisi yllä mainitut rajat.
 10. Tulokset: Jalostukseen käytettävällä pyreneittenpaimenkoiralla tulee olla vähintään 12 kk iässä saavutettu näyttelytulos, joka on vähintään H (hyvä). Hyväksytty tai ehdoin hyväksytty jalostustarkastus korvaa näyttelytuloksen. Jalostukseen käytettäville pyreneittenpaimenkoirille toivottaisiin suoritettavan jalostustarkastus ja luonnetesti tai luonnekuvaus. Nämä eivät kuitenkaan ole suositusten ehtoina. Ääniarkuus on huomioitava jalostuksessa.
 11. Selkä: jalostukseen käytettävät koirat toivotaan selkäkuvattavan ja kuvat lausuttavan virallisesti Suomen Kennelliitossa. Mikäli selkäkuvauksen tulos on muu kuin LTV0 (normaali), VA0 (normaali), SP0 (puhdas), tuli toisen osapuolen olla selästään terveeksi tutkittu. Selkäkuvaukset eivät kuitenkaan ole suositusten ehtona.

Yleistä: Jalostustoimikunta vastaa jalostustiedusteluihin, mutta ei suosittele tai hylkää yhdistelmiä, vaan toimii ohjaavassa ja neuvovassa mielessä yhteistyössä kasvattajien kanssa. Toimikunta haluaa painottaa, että vastuu rodun kehityksestä on niin kasvattajilla kuin urosten omistajilla. Tavoitteena tulee olla laadun parantaminen eikä määrän lisääminen.

Pentuvälitys: Suomen Pyreneläiset ry:n jäsenten kaikki SKL:n koirarekisteriohjeen perusteella rekisteröintikelpoiset pentueet voi ilmoittaa yhdistyksen pentuvälitykseen. Kasvattaja ilmoittaa yhdistelmän tiedot kirjallisesti tai sähköpostilla jalostustoimikunnalle ja pentuvälittäjälle. Yhdistys julkaisee www-sivuilla myös kasvattajien ilmoittamat suunnitellut ja astutetut yhdistelmät. Pentue on välityksessä kaksi kuukautta, ellei kasvattaja ilmoita jatkosta. Jalostussuositukset täyttävät yhdistelmät saavat maininnan ”yhdistelmä täyttää jalostussuositukset”. Mikäli yhdistelmä ei täytä kaikilta osin jalostussuosituksia, pentueen tiedoissa mainitaan suosituksiin liittyvät puutteet. Myös ulkomaalaiset jäsenkasvattajat voivat ilmoittaa pentueensa pentuvälitykseen.

Suomen Pyreneläiset ry toivoo lämpimästi, että kasvattajat maksaisivat pennunostajiensa ensimmäisen vuoden jäsenmaksun yhdistyksessämme.

Jalostussuositukset ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Kahden vuoden välein tarkastetaan onko rodussa ilmennyt terveydellistä ongelmaa, jonka vuoksi jalostussuosituksia täytyy muuttaa.

Tiedoksi Kennelliiton rotukohtaiset erityisehdot:
• SKL:n kieltämät yhdistelmät ovat merle-merle väriyhdistelmä sekä töpö-töpö (T-Box-mutaatio) häntäyhdistelmät.
• Lyhyt -ja pitkäkarvaisen pyreneittenpaimenkoiran risteytykset ovat sallittuja ilman erillislupaa.

tulostettava versio
Kiertopalkinnot

2019-06-27 08:40:27

Vuosikokouksen pöytäkirja

2019-05-21 08:49:41

Jalostustoimikunnan toimintakertomus

2019-03-08 17:01:20

Kennel mainos lehteen/yhdistyksen kotisivuille

2019-02-17 15:56:33

Jäsenmaksut 2019 lähetetty sähköpostiin

2019-02-10 15:06:20

Vuoden näyttelykoira, agi, toko pisteiden lasku

2019-02-03 09:35:47

Uutiset kokonaisuudessaan sekä lisää uutisia löytyy täältä.