Sivuista

Tämä on näiden sivujen kolmas suurempi ulkoasun muutos.

Keskeisimmät muutokset:

  1. Linkkipalkki on yleisön pyynnöstä siirretty oikeasta reunasta yläreunaan.
  2. Tiedon löytämistä on yritetty helpottaa lisäämällä navigointilinkkien määrää ja parantamalla niiden järjestystä.
  3. Navigointilinkkien ulkoasua on muutettu.
  4. kirjasintyyppiä (<font>) ei ole käytetty eikä kirjasinkokoa ole asetettu, paitsi navigointilinkkien osalta, koska palautteen perusteella joidenkin käyttäjien selaimiinsa asettama oletuskirjasinkoko on erittäin suuri. Jos 800x600 -kokoisella näytöllä merkistön koko on 20 pisteen luokkaa, sivusta ei mahdu näytölle kuin pieni osa kerrallaan.

Tavoitteet:

  1. Kaikki tieto on helppo löytää.
  2. Sivut latautuvat nopeasti, ne sisältävät mahdollisimman vähän latautumista hidastavia elementtejä (kuvat, äänet, animaatiot).
  3. PHP- ja JavaScript -ohjelmoinnin määrä on minimoitu, osittain juuri nopeuden saavuttamiseksi.
  4. Sivut ovat katseltavissa myös 800x600 -kokoisella näytöllä ja erittäin suurella kirjasinkoolla.

Kiitokset / Credits

Suuret kiitokset Stu Nicholls´ille ja hänen tekemälleen työlle ja taustatutkimukselle kaikilla selaimilla toimivan ja tyylisivuihin perustuvan navigoinnin parissa (http://www.cssplay.co.uk).

Great kudos to Stu Nicholls and his extensive research of browser independent CSS based navigation (http://www.cssplay.co.uk).

Testaus

Sivut on testattu seuraavilla selaimilla:

SelainKäyttöjärjestelmä tuloshuomiot
Microsoft Internet Explorer 6.0Windows 2000okVaatii virityksiä CSS-tyylisivuihin ja HTML-koodiin
Mozilla Firefox 2.0.0.3 Windows 2000okNoudattaa W3C:n standardeja. Pelkkä CSS riittää.
Opera 9.01Windows 2000okNoudattaa W3C:n standardeja. Pelkkä CSS riittää.
Microsoft Internet Explorer 7Windows XPok Lähes noudattaa W3C:n standardeja
Mozilla Firefox 2.0.0.7 Windows XPokNoudattaa W3C:n standardeja. Pelkkä CSS riittää.
Opera 9.23Windows XPokNoudattaa W3C:n standardeja. Pelkkä CSS riittää.
Epiphany 2.18.2Gentoo LinuxokNoudattaa W3C:n standardeja. Pelkkä CSS riittää.
Mozilla Firefox 2.0.0.6Gentoo LinuxokNoudattaa W3C:n standardeja. Pelkkä CSS riittää.