ROTUMÄÄRITELMÄ

Pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen
(Chien de Berger des Pyrénées)

Käyttötarkoitus: Pyreneitten vuoristoalueen maatiloilla ja laitumilla käytetty paimenkoira

Lyhyt historiaosuus

Rodulla on vaatimaton alkuperä ja se oli lähes tuntematon 1900- luvun alkupuolelle saakka.  Tyypissä on huomattavia vaihteluita eri laaksojen välillä, koko ja karvapeite voivat olla hyvin erilaiset ; luonteessa ja käyttäytymisessä ei ole suuria eroja. Vuosien 1921 ja 1925 välillä laadittiin ensimmäinen rotumääritelmä, jota on sen jälkeen muutettu vain hiukan.

Yleisvaikutelma:

Pieneen kokoon ja painoonsa nähden tavattoman tarmokas. Aina valpas olemus sekä ovela ja epäluuloinen ilme yhdessä erittäin eloisan liikehdinnän kanssa antavat tälle koiralle persoonallisen leiman, jota ei voi verrata mihinkään muuhun.

Käyttäytyminen/Luonne:

Rohkea pieni koira, joka on kekseliäs, aloitekykyinen neuvokas ja täysin isännälleen omistautunut. Se on itsepäinen, ja tavallisesti tarvitaan lujaa otetta, jotta koiran energia saadaan kanavoitua ja älykkyys sekä eloisuus voidaan hyödyntää. Pyreneittenpaimenkoira on usein epäluuloinen vieraita kohtaan.

Tärkeitä mittasuhteita:

Kallo lähes yhtä pitkä kuin leveä. Kuono on kalloa lyhyempi suhteessa 1 : 2 .Rungon pituus on säkäkorkeutta suurempi. Etäisyys kyynärpäästä maahan on yli puolet säkäkorkeudesta.
( alkuperäinen rotumääritelmä : kuono kalloa lyhyempi suhteessa 1/3 - 2/3 )

Pää: Yleisvaikutelmaltaan kolmiomainen.

Kallo-osa: Kohtalaisen kehittynyt, lähes tasainen ja sivuilta tasapainoisesti kaareutunut. Otsauurre on hieman erottuva ja niskakyhmy hieman korostunut. Kallo lähes yhtä pitkä kuin leveä. Kallon etuosa liittyy sulavasti kaartuen kuono - osaan.

Otsapenger : Hieman erottuva

Kirsu : Musta

Kuono-osa: Suora, hieman kalloa lyhyempi, kapeneva ja kiilan muotoinen; kuonon kärki ei kuitenkaan ole terävä.

Huulet: Eivät kovin paksut, täysin alaleuan peittävät; suupieli ei ole näkyvissä. Huulten ja kitalaen limakalvot ovat mustat tai voimakkaasti mustin merkein pigmentoituneet.

Hampaat/Purenta: Hampaiston tulee olla täydellinen; kulmahampaat ovat vahvat. Leikkaava purenta (yläleuan hampaat peittävät alaleuan hampaat ). Tasapurenta on sallittu.

Silmät: Ilmeikkäät, mantelinmuotoiset ja tummanruskeat; eivät saa olla ulkonevat eivätkä liian syvällä sijaitsevat. Harlekiinin värisillä ( =merleillä) tai liuskeenharmailla koirilla sallitaan siniset tai sinitäpläiset silmät, jotka ovat lähes aina näiden erityispiirre.

Silmäluomet ovat mustareunaiset karvapeitteen väristä riippumatta.

Korvat: Melko lyhyet, tyvestä kohtuullisen leveät, eivät liian lähekkäin päälaelle eivätkä liian kauas toisistaan pään sivuille kiinnittyneet. Yleensä korvat typistetään.  (Huom! Suomessa on korvien typistyskielto.) Typistämättömän korvan alaosan tulee olla koholla ja liikkuvainen. Ihanne on, kun kolmannes tai puolet korvasta taittuu symmetrisesti eteenpäin tai sivuille.

Kaula: Pitkähkö, melko lihaksikas ja kauniisti lapoihin liittyvä

Runko: Luusto on voimakas, ei raskas; lihakset ovat kuivat.

Ylälinja : Kiinteä

Säkä : Selvästi erottuva

Selkä: Kiinteä ja melko pitkä

Lanne: Lyhyt ja hieman kaareva. Takaosan voimakas karvapeite korostaa usein lanteen kaarevuutta.

Lantio: Lyhyehkö ja melko viisto.

Rintakehä: Kohtalaisen kehittynyt, ulottuu kyynärpäiden korkeudelle. Kylkiluut ovat hieman kaareutuneet, kupeet eivät ole syvät.

Häntä: Hyvin karvoittunut, ei kovin pitkä, melko alas kiinnittynyt;  hännän päässä on J:n muotoinen koukku. Koiran ollessa tarkkaavainen, häntä ei saa nousta juurikaan selkälinjan yläpuolelle. Häntä on usein typistetty tai se voi olla luonnostaan lyhyt, typistämätön. (Huom. Suomessa on häntien typistyskielto!)

Raajat

Eturaajat

Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat pystysuorat, kuivat, jänteikkäät ja selvästi hapsuiset.

Lavat: Melko pitkät ja kohtalaisen viistot.

Olkavarret: Viistot ja keskipitkät.

Kyynärvarret: Suorat

Ranteet: Rannenivel on korostunut.

Välikämmenet: Hieman viistot

Käpälät: Kuivat, melko litteät ja selvästi soikeat. Päkiät ovat tummat, kynnet pienet, kovat ja karvan peittämät. Myös päkiöiden ja varpaiden välit ovat karvaiset

Takaraajat

Yleisvaikutelma: Takaraajojen kulmaukset ovat melko voimakkaat. Puolipitkäkarvaisilla yksilöillä ei ole hapsuja raajoissa.

Reidet: Lihaksikkaat ja kohtalaisen viistot, eivät liian pitkät.

Polvet:  Hyvin kulmautuneet ja rungon keskilinjan suuntaiset

Sääret: Melko pitkät ja viistot.

Kintereet : Kuivat, matalat, hyvin kulmautuneet ja  joskus hieman ahtaat.

Välijalat: Pystysuorat tai hieman eteenpäin viistot.

Käpälät : Kuten etukäpälät

Kannukset: Takaraajoissa voi olla yksinkertaiset tai kaksoiskannukset tai ei lainkaan kannuksia

Liikkeet: Pyreneittenpaimenkoiran askel on kävelyssä melko lyhyt. Ravin, joka on paimenkoiran mieluisin liikuntamuoto, tulisi olla vapaata ja tehokasta. Hitaassa ravissa koiran pää on hieman korkealla, nopeassa selkälinjan tasolla. Käpälät eivät koskaan nouse kovin korkealle, liikunta on sujuvaa ja maata hipovaa.

Nahka : Laadultaan ohut, usein tummien läikkien sävyttämä karvapeitteen väristä riippumatta.

Karvapeite

Karva: Pitkää tai puolipitkää, kuitenkin aina tuuheaa; lähes sileää tai hieman laineikasta, tiheämpää ja villavampaa lantiossa ja reisissä. Karvanlaatu on vuohenkarvan ja lampaanvillan välimuoto. Kuivan ja villavan karvan sekoitus voi joillakin yksilöillä muodostaa suortuvia tai nyörejä ( nk. cadenetteja ) tai toisinaan laattoja ( nk mateloteja ) lantion kohdalla ja reisissä.

Nyörejä voi muodostua myös rintaan ja eturaajojen takaosaan kyynärpäiden korkeudelle.

Kuonossa karva on lyhyempää ja vähemmän tiheää,  kuonon kärjessä ja toisinaan koko kuonossa pinnanmyötäistä ja taaksepäin kasvavaa. Kuonon sivuilla ja poskissa se näyttää "tuulen taaksepäin tuivertamalta" Silmien tulee näkyä, ne eivät saa olla karvojen peitossa.

Väri: Hiekanvärin (fawn) eri tummuussävyissä, seassa voi olla  mustia karvoja, joskus rinnassa ja käpälissä on hieman valkoista;

Harmaa eri vaaleussävyissään, usein päässä, rinnassa tai raajoissa on valkoista; harlekiini ( sinisen- ja mustankirjava ) . Väri voi myös olla juovikasta, musta ja musta valkoisin merkein.. Puhtaat värit ovat etusijalla.

Koko

Säkäkorkeus:  Urokset 40 cm- 48 cm, nartut 38 cm- 46 cm; Tyypiltään erinomaisille koirille sallitaan 2 cm:n ylitys.

Virheet

Kaikki poikkeamat edellä mainitusta kohdista luetaan virheiksi, tarkasti suhteutettuna virheen vakavuuteen.

Yleisvaikutelma: raskasrakenteisuus; eloisuuden puute; korostunet lihakset; vaisu ilme; neliömäisyys.

Kallo: jyrkästi kaartunut; kupera otsa; korostunut tai olematon otsapenger.

Kuono - osa: neliömäinen tai suorakaiteen muotoinen; pigmentin puuttuminen kirsussa tai huulissa.

Silmät: vaaleat; vauhko ilme; pigmentittömät silmäluomet.

Korvat: paksut; raskaat, pään sivuilla roikkuvat tai asennoltaan epäsymmetriset.

Kaula: paksu tai hento; pää liittyy suoraan lapoihin.

Runko: notko, köyry tai vaakasuora ylälinja, takakorkeus, karpinselkä; kuroutunut tai roikkuva vatsa; liioiteltu rintakehä; vaakasuora lantio.

Häntä : J - koukun puuttuminen.

Eturaajat: kaksoiskannukset, huonoasentoiset jalat.

Lavat: liian pystyt tai liian lyhyet.

Takaraajat: liian avoin kinnerkulma, huonoasentoiset raajat.

Käpälät: paksut; ns kissankäpälät; pitkät tai valkoiset kynnet.

Karvapeite: liian tuuhea päässä, erityisesti jos se peittää silmät; liian tuuheaa kuonossa muistuttaen griffonin viiksiä; virheellinen karvanlaatu, jäykkä, kihara ja säkkärä karva. Harva tai ohut karvapeite.

Väri: poikkeava väritys yli kolmasosassa karvapeitettä, harlekiini - värissä hiekanruskea vivahde tai puutteellisesti toisistaan erottuva harmaa ja musta väri; haalistunut väri, musta väri jossa punaruskeat merkit päässä ja raajoissa.

Liikkeet: lyhyt tai sipsuttava ravi, korkea askel.

Vakavat virheet:

Korvat: luonnostaan pystyt

Häntä: selän ylle kaartunut tai rullaantunut.

Hylkäävät virheet:

Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet.

Kirsu: muun värinen kuin täysin musta.

Purenta: ylä- tai alapurenta, epämuodostuneet leuat.

Silmät: siniset muilla kuin harlekiinin värisillä tai liuskeenharmailla koirilla; lihanväriset silmäluomet; vaaleankeltainen väri.

Karvapeite: valkoinen tai rotumääritelmästä poikkeava väri.

Koko: poikkeamat annetuista kokorajoista.

Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalia, kivespusseihin täysin laskeutunutta kivestä.

Lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira

Lyhyt historiaosuus: Tätä pyreneittenpaimenkoiran muunnosta tavattiin ensisijaisesti Pyreneitten vuoriston tasangoilla. Herra Bernard Sénac-Lagrangen vuodelta 1927 olevan vuosikirjan mukaan "hevoskauppiaat ja karjanajajat pitivät sitä suuressa arvossa". Sen erityispiirteet  muihin pyreneittenpaimenkoiran muunnoksiin verrattuna on kuvattu vuonna 1920 julkaistun rotumääritelmään liitteenä.

Yleisvaikutelma: Kokonaisuutena lyhytkarvaisella pyreneittenpaimenkoiralla on samat piirteet kuin pitkäkarvaisella.

Tärkeitä mittasuhteita:   Kallo on lähes  yhtä  leveä kuin pitkä. Kuono on hieman kalloa lyhyempi, mutta pidempi kuin pitkäkarvaisella tai puolipitkäkarvaisella. (alkuperäinen rotumääritelmä :kuono on kalloa lyhyempi suhteessa 1/3 - 2/3)

Käyttäytyminen/Luonne:  Eloisa ja mukautuvainen, joskus epäluuloinen vieraita kohtaan.

Pää:  Pään karvoitus muodostuu lyhyestä ja hienolaatuisesta karvapeitteestä (face rase = lyhytkarvainen naama).

Runko: Hieman lyhyempi kuin pitkäkarvaisella pyreneittenpaimenkoiralla, lähes neliömäinen.

Raajat: Lyhytkarvaiset. Eturaajoissa on vähäiset hapsut ja  takaraajoissa housut. Lyhytkarvaise pyreneittenpaimenkoiran  käpälät ovat tiiviimmät ja kaarevammat sekä kulmaukset avoimemmat kuin pitkäkarvaisen.

Karvapeite: Rungon karvapeite on korkeintaan puolipitkää ja pisimmillään 6-7 cm pitkää kaulassa sekä sään kohdalla ja 4 - 5 cm pitkää selän keskikohdassa.

Liikkeet: Lyhytkarvaisen pyreneittenpaimenkoiran liikkeet ovat vähemmän maatavoittavat kuin pitkäkarvaisen.

Koko

Säkäkorkeus: Urokset 40 cm- 54 cm, nartut 40 cm- 52 cm.

Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan  virheiksi, tarkasti suhteutettuna virheen vakavuuteen.

Virheet ja hylkäävät virheet ovat samat kuin pitkäkarvaisella pyreneittenpaimenkoiralla karvapeitettä ja mittasuhteita lukuun ottamatta.

Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalia, kivespusseihin täysin laskeutunutta kivestä.

© Suomen Pyreneläiset r.y.
CVS $Revision: 2.2 $ $Date: 2004/02/16 18:58:12 $