Jäseneksi liittyminen

Tällä lomakkeella voit anoa Suomen Pyreneläiset ry:n jäsenyyttä.

Yhdistyksen sääntöjen 6 § mukaan:

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, tuomarijäseniä tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä henkilö suoritettuaan syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Perhejäsenen, joka on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö, jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta eikä oikeuta saamaan yhdistyksen virallista julkaisua. Tuomarijäseneksi hallitus voi kutsua rodun koti- tai ulkomaisen ulkomuototuomarin. Kunniapuheenjohtajaksi (ainoastaan yksi kerrallaan) tai kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajalla, tuomari- ja kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

Hallituksen hyväksyttyä sinut jäseneksi saat jäsenmaksulaskun, jonka maksamalla vahvistat jäsenyytesi.

Osoitteenmuutoksen voit tehdä tällä samalla lomakkeella. Lisätietoja -kenttään maininta osoitteenmuutoksesta.

Sähköpostiosoitteeksi on syytä kirjoittaa jokin oikea ja toimiva sähköpostiosoite; roskapostin suodatus poistaa ne viestit, joissa sähköpostiosoitetta ei ole annettu, tai joissa on annettu tekaistu sähköpostiosoite. Myöskään tekstiviesti ei ole suotava asiointikeino.

Irma Wiita
(jasensihteeri@suomenpyrenelaiset.fi)
Kuorontie 1
05400 JOKELA
09 417 1760
0400 979 389

Jäsenmaksut tänä vuonna: Varsinainen jäsen 25 €, perhejäsen 12,5 € (ei sisällä jäsenlehteä)Koirani on :
© Suomen Pyreneläiset r.y.
CVS $Revision: 3.10 $ $Date: 2010-03-02 18:17:18 $