SSKY:n päätös pyreneittenpaimenkoirien roturisteyt

Ohessa ote pöytäkirjasta.

5. Jalostusasiat

5.1 Pyreneittenpaimenkoirien roturisteytyksetSuomen Pyreneläiset ry anoo pysyvää poikkeuslupaa rotukohtaiseksi erityisehdoksi pyreneittenpaimenkoirien karvamuunnosten risteytykseen sekä rotumuunnosten rekisteröinnille rotumuunnoksesta toiseen.Yhdistys esittää rotumuunnoksesta toiseen siirtämisen osalta että esitys siirrosta voitaisiin tehdä jalostustarkastuksessa tai kahden ulkomuototuomarin yhteispäätöksellä.Keskusteltiin asiasta ja todettiin että jalostustieteellinen toimikunta on tehnyt 28.8.2012 päätöksen: ”Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.”Todetaan että Koirarekisteriohjeen kohdan 4.3 mukaan Kennelliitto voi tehdä siirron rotukohtaisten erityisehtojen mukaan tai näyttelyssä siten kuin näyttelyiden järjestämisohjeet sen määräävät. Todetaan että näyttelyissä pyreneittenpaimenkoiran osalta siirto rodusta toiseen voidaan tehdä karvanlaadun perusteella.Keskusteltiin siirron rodusta toiseen tekemisen mahdollisuudesta rodun jalostustarkastuksessa tai kahden ulkomuototuomarin yhteispäätöksellä. Jalostustarkastuksen osalta ei anomuksesta selvinnyt millä pätevyydellä ja kuka sen rodulle suorittaa. Todetaan että rotujärjestön näkemyksen mukaan lausunnon siirrosta rodusta toiseen voi antaa ainoastaan rodun arvosteluoikeudet omaan ulkomuototuomari ja päätettiin että on jo yksinään pätevä sen antamaan myös näyttelyn ulkopuolella.Tämä kohta tarkastettiin heti.
2012-10-01 14:57:13


2022-03-05 20:09:54 - Kutsu kevätkokoukseen
2022-03-03 20:15:33 - Vuoden koirakot 2021 ovat meritoituneet
2022-01-26 18:28:35 - Paimennuspäiviä ja taippari
2022-01-18 19:57:57 - JTO lk pyreneittenpaimenkoira
2021-12-16 22:37:23 - JTO_lk_ppk_versio_3_3
2021-12-15 17:37:27 - Paimenten käyttäytymisen jalostustarkastusprofiili
2021-11-30 11:57:28 - JTO_lk_ppk_versio_3_2 Word dokumentti
2021-11-05 12:15:06 - Jalostuksen tavoiteohjelma - esikatselu
2020-11-05 20:30:39 - Syyskokouksen 2020 dokumentit
2020-06-05 17:57:17 - Kevätkokouksen dokumentit
2020-05-07 08:46:36 - Jalostusuroslista
2020-03-18 16:18:02 - Tärkeä tiedote jäsenistölle!

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tulostettava versio
Kutsu kevätkokoukseen

2022-03-05 20:09:54

Vuoden koirakot 2021 ovat meritoituneet

2022-03-03 20:15:33

Paimennuspäiviä ja taippari

2022-01-26 18:28:35

JTO lk pyreneittenpaimenkoira

2022-01-18 19:57:57

JTO_lk_ppk_versio_3_3

2021-12-16 22:37:23

Paimenten käyttäytymisen jalostustarkastusprofiili

2021-12-15 17:37:27

Uutiset kokonaisuudessaan sekä lisää uutisia löytyy täältä.