SSKY:n päätös pyreneittenpaimenkoirien roturisteyt

Ohessa ote pöytäkirjasta.

5. Jalostusasiat

5.1 Pyreneittenpaimenkoirien roturisteytyksetSuomen Pyreneläiset ry anoo pysyvää poikkeuslupaa rotukohtaiseksi erityisehdoksi pyreneittenpaimenkoirien karvamuunnosten risteytykseen sekä rotumuunnosten rekisteröinnille rotumuunnoksesta toiseen.Yhdistys esittää rotumuunnoksesta toiseen siirtämisen osalta että esitys siirrosta voitaisiin tehdä jalostustarkastuksessa tai kahden ulkomuototuomarin yhteispäätöksellä.Keskusteltiin asiasta ja todettiin että jalostustieteellinen toimikunta on tehnyt 28.8.2012 päätöksen: ”Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.”Todetaan että Koirarekisteriohjeen kohdan 4.3 mukaan Kennelliitto voi tehdä siirron rotukohtaisten erityisehtojen mukaan tai näyttelyssä siten kuin näyttelyiden järjestämisohjeet sen määräävät. Todetaan että näyttelyissä pyreneittenpaimenkoiran osalta siirto rodusta toiseen voidaan tehdä karvanlaadun perusteella.Keskusteltiin siirron rodusta toiseen tekemisen mahdollisuudesta rodun jalostustarkastuksessa tai kahden ulkomuototuomarin yhteispäätöksellä. Jalostustarkastuksen osalta ei anomuksesta selvinnyt millä pätevyydellä ja kuka sen rodulle suorittaa. Todetaan että rotujärjestön näkemyksen mukaan lausunnon siirrosta rodusta toiseen voi antaa ainoastaan rodun arvosteluoikeudet omaan ulkomuototuomari ja päätettiin että on jo yksinään pätevä sen antamaan myös näyttelyn ulkopuolella.Tämä kohta tarkastettiin heti.
2012-10-01 14:57:13


2019-06-27 08:40:27 - Kiertopalkinnot
2019-05-21 08:49:41 - Vuosikokouksen pöytäkirja
2019-03-08 17:01:20 - Jalostustoimikunnan toimintakertomus
2019-02-17 15:56:33 - Kennel mainos lehteen/yhdistyksen kotisivuille
2019-02-10 15:06:20 - Jäsenmaksut 2019 lähetetty sähköpostiin
2019-02-03 09:35:47 - Vuoden näyttelykoira, agi, toko pisteiden lasku
2019-01-25 17:15:32 - Jäsen tiedote
2018-11-26 17:28:19 - Syyskokouksen 2018 pöytäkirja
2018-10-20 20:11:27 - Hallitus tiedottaa 20.10.2018
2018-08-13 16:46:13 - Syyskokous
2018-02-03 18:01:55 - Tulokset on julkaistu,kuvat PyrriPostiin
2018-02-03 17:54:56 - Vuoden 2017 näyttelykoira, pyreneittenpaimenoira

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
tulostettava versio
Kiertopalkinnot

2019-06-27 08:40:27

Vuosikokouksen pöytäkirja

2019-05-21 08:49:41

Jalostustoimikunnan toimintakertomus

2019-03-08 17:01:20

Kennel mainos lehteen/yhdistyksen kotisivuille

2019-02-17 15:56:33

Jäsenmaksut 2019 lähetetty sähköpostiin

2019-02-10 15:06:20

Vuoden näyttelykoira, agi, toko pisteiden lasku

2019-02-03 09:35:47

Uutiset kokonaisuudessaan sekä lisää uutisia löytyy täältä.