Vuoden näyttelykoirakilpailu

Säännöt voimassa 01.01.2010 alkaen.

Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset ry:n jäsenten omistamat koirat. Kiertopalkintoja ei luovuteta Suomen rajojen ulkopuolelle ja voittajakoiran omistajan asuessa ulkomailla palkinnot säilytetään yhdistyksen toimesta.

Sarjoja on kolme pyreneittenpaimenkoira lk, pyreneittenpaimenkoira pk ja pyreneittenkoira. Kilpailu Vuoden Veteraanin arvosta on erikseen, kilpailussa on kolme sarjaa: paras pyreneittenpaimenkoira lk-, paras pyreneittenpaimenkoira pk- ja paras pyreneittenkoira veteraani. Kummassakin kilpailussa julkistetaan myös vuoden VSP.

Erikoisnäyttelyn pisteet antaa ainoastaan Suomen Pyreneläiset r.y:n järjestämä erikoisnäyttely. Mikäli Suomen Pyreneläiset ry on anonut jonkin muun näyttelyn erikoisnäyttelyksi, näyttely antaa pisteet KV näyttelyn mukaan, kuitenkin niin, että rotukehän pisteisiin lisätään kolme (3) pistettä, esim: PN 2 = 13 p. Parhaan Pyreneläisen pisteet tulevat RYP pisteiden mukaan, eli Paras Pyreneläinen 1= 28 p jne. Mikäli koira sijoittuu näyttelyn RYP / BIS kilpailussa, niin kilpailu tapahtuu sijoituksesta saaduilla pisteillä.

SSKY:n ja Palveluskoiraliiton näyttelyt antavat pisteet ryhmänäyttelyn mukaan. Voittajanäyttelyn pisteet saadaan vuoden Voittajanäyttelyn (Suomen voittaja) lisäksi, kaikista Suomessa mahdollisesti järjestettävistä muista voittaja näyttelyistä (Pohjoismaiden-, Euroopan- tai Maailmanvoittaja näyttelyt). Pistelaskussa otetaan huomioon viiden (5) ko. vuonna Suomessa järjestetyn FCI:n sääntöjen mukaisen näyttelyn tulokset. Yksi tuloksista on oltava KV-näyttelystä tai Suomen Pyreneläiset r.y:n järjestämästä erikoisnäyttelystä, mikäli KV:n näyttelyn tai Suomen Pyreneläiset ry:n järjestämän erikoisnäyttelyn tulosta ei ole, koira kilpailee neljällä tuloksella.

Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koiran kohdalla, näistä koirista kilpailussa korkeammalle sijoittuu se, jonka pisteet on laskettu pienemmästä määrästä näyttelyitä. Mikäli näyttelyitä on tasamäärä, ratkaisee korkein yksittäinen pistemäärä. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, niin sijoitus ratkaistaan seuraavaksi korkeimman pistemäärän mukaan jne, kunnes ratkaisu löytyy, esim: koira A:n pisteet 17+16+16+16+15, koira B pisteet 17+17+16+15+15, molemmilla koirilla on 17 p korkein, koiralla B seuraavaksi korkein pistemäärä on 17, koiralla A sen ollessa 16, joten koira B sijoittuu A:n edelle. Mikäli pisteet menevät edelleen kaikkien näyttelyiden osalta tasan, sijoitus tuloslistalla on jaettu. Oheinen laskentatapa koskee kaikkia sijoja.

Vuoden Veteraani kilpailussa taulukkoa sovelletaan muuten samoin kuin Vuoden näyttelykoira kilpailussa, erotuksella, että veteraaniluokan ERI:llä kilpailuluokan sijoitus antaa samat pisteet kuin PU/PN luokka. Näillä pisteillä kilpaillaan ainoastaan Vuoden Veteraanikilpailussa. Mikäli veteraani osallistuu myös näyttelykoirakilpailuun, niin siihen pisteet lasketaan oheisen taulukon mukaan, ilman, että veteraaniluokan tulokset vaikuttavat pisteytykseen.

Pistelaskua varten ilmoitathan koirasi tulokset yhdistyksen toimihenkilöille 31.1 mennessä kilpailua seuraavana vuonna. Kaikkien näyttelytuloksensa ilmoittaneiden tilannetta tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla, Facebook-ryhmässä ja jäsenlehdessä. Kilpailussa menestyneet koirat palkitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Koiran omistaja voi kieltää koiransa osallistumisen kasvattajakilpailuun.

tulostettava versio