Vuoden paimenkoira ja Vuoden paimenkoiratulokas–kilpailut

Yleiset säännökset

1. Suomen pyreneläiset ry:n (Yhdistys) vuoden paimenkoira –kilpailussa valitaan Vuoden paimenkoira ja Vuoden paimenkoiratulokas (Kilpailut).

2. Molempiin Kilpailuihin voivat osallistua pitkä- ja lyhytkarvaisetpyreneittenpaimenkoirat ja pyreneittenkoirat, jotka ovat tehneet kalenterivuoden aikana tuloksen paimennuskokeessa tai paimennuksen esikokeessa paimentaville roduille FCI:n roturyhmissä 1, 2 ja 5, pois lukien bordercolliet ja kelpiet ja joiden omistaja tai ohjaaja kokeessa on kilpailuvuoden viimeisenä päivänä Suomessa asuva Yhdistyksen jäsen.

3. Koira voi osallistua molempiin Kilpailuihin.

4. Kilpailuun osallistuvan koiran ohjaaja tai omistaja ilmoittaa korkeintaan kolmen kokeen tulokset ja koepisteet kilpailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä jäsenjulkaisussa tai Internetissä ilmoitetulla tavalla. Yhdistyksen hallitus voi pidentää tulosten lähettämisaikaa.

5. Ilmoitukseen on liitettävä kopio kilpailukirjasta tai koepöytäkirjoista tai tuloste yleisesti hyväksytystä sähköisestä tulostietokannasta, jossa näkyvät Kilpailuun ilmoitettavat tiedot.

6. Yhdistys palkitsee Kilpailuiden voittajat kunniakirjalla.

Vuoden paimenkoira

7. Vuoden paimenkoira –kilpailun voittaa koira, joka on saavuttanut korkeimman yhteispistemäärän pistetaulukon mukaisesti laskettuna. Kansainvälisen kokeen I- ja II-tulosten (hyväksytty tulos) pistemäärään lisätään koeluokan mukainen pistemäärä. Mukaan huomioidaan korkeintaan kolmen (3) kokeen tulokset, joista korkeintaan yksi (1) voiolla III-tulos.

TULOS
IIIIII
LUOKKA
124(+1)6(+1)
236(+2)9(+2)
349(+3)14(+3)

Taulukko 1: pistetaulukko. Suluissa on ilmoitettu kv-kokeen lisäpisteet

8. Pisteiden mennessä tasan, kilpailun voittaja ratkaistaan tarkastelemalla koirien tuloksia seuraavassa järjestyksessä, kunnes voittaja on ratkennut:

8.1. Korkeammassa luokassa tehty hyväksytty tulos

8.2. Edellisen kohdan tuloksen koepisteet

8.3. Arpa

Vuoden paimenkoiratulokas

9. Vuoden paimenkoiratulokas–kilpailun voittaa koira, joka on saavuttanut korkeimman hyväksytyn pistemääränpaimennuksen esikokeessa.

10. Pisteiden mennessä tasan, kilpailun voittaja ratkaistaan tarkastelemalla koirien tuloksia seuraavassa järjestyksessä, kunnes voittaja on ratkennut:

10.1.Sijoitus Vuoden paimenkoira -kilpailussa

10.2.Arpa

tulostettava versio