Jalostustoimikunnan toimintakertomus

Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2018
Toimikunta
Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2018 oli: Marja-Leena Kääpä, Minna Lavikainen, Minna Pellinen ja Heidi Utriainen. Toimikunta toimin vajaalla miehityksellä.
Lehti
Jalostustoimikunnan kokoamat terveys- ja jalostustilastot julkaistiin lehdessä 1/18. Pyrripostissa on pyritty julkaisemaan ajankohtaisia artikkeleja ja jalostustoimikunnan kuulumiset.
Terveystarkastusten tukeminen
Jalostustoimikunnalle myönnetty vuoden 2018 toimintamääräraha, 1000€, ohjattiin kokonaisuudessaan rodunomaisten terveystarkastusten sekä luonnetestien ja MH-testien tukemiseen. Pyrripostissa julkaistiin vuoden aikana ohjeet terveystarkastuksien anomiseen. Tukea maksettiin kesä- ja joulukuussa virallisista lonkka-, LTV-, kyynär- ja polvilausunnoista sekä silmätarkastuksista 10€/tarkastus. Lisäksi MH-luonnekuvauksesta tai suoritetusta luonnetestistä korvattiin 10€. Toimintamäärärahasta maksettiin korvauksia kaikkiaan 960€.
Kokoukset
Jalostustoimikunta on käsitellyt asioita sähköisesti omalla fb-foorumilla. Sähköinen yhteydenpito on ollut läpi vuoden säännöllistä. Toimikunta on pyrkinyt käsittelemään kaikki sille tulleet asiat ja tiedottanut hallitukselle käsittelemiensä asioiden tilanteen.
Jalostus
Jalostussuositukset pysyivät samana kaikilla roduilla. Pyreneittenkoirien JTO:n korjaukset tehtiin alkuvuodesta ja asiasta oltiin myös yhteydessä kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan. Valitettavasti marraskuussa tuli tieto kennelliitolta, ettei JTO:n korjaukset ollut riittävät ja sitä ei hyväksytty. Paimenten JTO säilyi ennallaan.
Pyreneittenpaimenkoirat ovat myös työstäneet ohjekirjettä tuomarikoulutukseen, joka julkaistaan vuonna 2019. Lisäksi paimenilla on ollut oma luonnetyöryhmä tekemässä kennelliiton vaatimaa luonteenjalostustarkastusprofiilia.
Pyreneittenkoirien luonteenjalostustarkastusprofiilia työstettiin alkuun luennon jälkeen Lempäälässä. Tästä olisi hyvä jatkaa eteenpäin useamman kasvattajan yhteistyöllä.
Tapahtumat
Lahdessa järjestettiin pyrrekävelyjä 5 kertaa tammi-toukokuussa. Kerran kuukaudessa kokoonnuttiin Radiomäellä ja hyödynnettiin koirapuistoa vapaaseen liikkumiseen.
Hallitus järjesti yhdistyksen kevätkokouksen yhteyteen luennon. Teet Otsavelt luennoi “Jostakin täytyy alottaa –miten ottaa laumanvartijakoiran työkäyttöön jos puuttuu tuhansien vuosien perinne”
Jalostustarkastus järjestettiin Strömforsin ruukilla 6.10. Siihen osallistui pyreneittenkoiria 2 kpl., lyhytkarvaisia pyreneittenpaimenkoiria 2 kpl. ja yksi pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira. Tarkastajana toimi Elina Haapaniemi.
Toimikunta järjesti luennon luonteenjalostustarkastuksesta ja rotuprofiilin tekemisestä. Suomenpyreneläiset ry. luonteenjalostustarkastusluento pidettiin 24.11. klo 10.00 alkaen Tampereella Your Dogin tiloissa. Luennoitsija Kati Hurskainen, kennelliiton pätevöimä vastaava toimihenkilö. Luennolla käytiin läpi ja avattiin Suomen Kennelliiton luonteen jalostustarkastusta ja rotuprofiilia, joka tulee pakolliseksi kaikille roduille vuonna 2019.
2019-03-08 17:01:20


2019-06-27 08:40:27 - Kiertopalkinnot
2019-05-21 08:49:41 - Vuosikokouksen pöytäkirja
2019-03-08 17:01:20 - Jalostustoimikunnan toimintakertomus
2019-02-17 15:56:33 - Kennel mainos lehteen/yhdistyksen kotisivuille
2019-02-10 15:06:20 - Jäsenmaksut 2019 lähetetty sähköpostiin
2019-02-03 09:35:47 - Vuoden näyttelykoira, agi, toko pisteiden lasku
2019-01-25 17:15:32 - Jäsen tiedote
2018-11-26 17:28:19 - Syyskokouksen 2018 pöytäkirja
2018-10-20 20:11:27 - Hallitus tiedottaa 20.10.2018
2018-08-13 16:46:13 - Syyskokous
2018-02-03 18:01:55 - Tulokset on julkaistu,kuvat PyrriPostiin
2018-02-03 17:54:56 - Vuoden 2017 näyttelykoira, pyreneittenpaimenoira

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
tulostettava versio
Kiertopalkinnot

2019-06-27 08:40:27

Vuosikokouksen pöytäkirja

2019-05-21 08:49:41

Jalostustoimikunnan toimintakertomus

2019-03-08 17:01:20

Kennel mainos lehteen/yhdistyksen kotisivuille

2019-02-17 15:56:33

Jäsenmaksut 2019 lähetetty sähköpostiin

2019-02-10 15:06:20

Vuoden näyttelykoira, agi, toko pisteiden lasku

2019-02-03 09:35:47

Uutiset kokonaisuudessaan sekä lisää uutisia löytyy täältä.