Tulevia tapahtumia
Vuosikokous (lisätty tulostettavat dokumentit)

Paikka: D&C Halli, Porvoo
Ajankohta: 05.03.2016 kello: 11:00

Tietoa tapahtumasta

Suomen pyreneläiset ry
Vuosikokous 5.3.2016 kello 11
D&C Halli, Työpajatie 20 06150 Porvoo

Esityslista:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, varainkertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Esitetään jalostustoimikunnan toimintakertomus

8. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet.

– Yhdenmukaistetaan yhdistyksen kilpailujen sääntöjen sanamuoto.

– Hyväksytään Vuoden rallytokokoirakon ja – tulokas kilpailun säännöt

– Hyväksytään Vuoden paimenkoira ja paimentulokas kilpailun säännöt Esitykset ovat nähtävillä yhdistyksen sivuilla 15.2.2016 jälkeen www.suomenpyrenelaiset.fi

9. Käsitellään jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15. tammikuuta mennessä

10. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Tilaisuudessa jaetaan vuoden koirakkojen kunniakirjat.Materiaali
Kevatkokouskutsu

Toimintakertomus 2015

Tulos 2015

Tase 2015

JTMK toimintakertomus 2015

Kilpailujen säännot

Vuoden_paimenkoira ja tulokas - sääntöluonnos ja perustelut


Syyskokouksen dokumentit

2019-12-23 10:54:08

Kiertopalkinnot

2019-06-27 08:40:27

Vuosikokouksen pöytäkirja

2019-05-21 08:49:41

Jalostustoimikunnan toimintakertomus

2019-03-08 17:01:20

Kennel mainos lehteen/yhdistyksen kotisivuille

2019-02-17 15:56:33

Jäsenmaksut 2019 lähetetty sähköpostiin

2019-02-10 15:06:20

Uutiset kokonaisuudessaan sekä lisää uutisia löytyy täältä.