Tulevia tapahtumia
Suomen Pyreneläiset ry Vuosikokouskutsu

Paikka: Sipoon monitoimihallin kokoustilassa Lukkarintie 5
Ajankohta: 24.03.2019 kello: 13:00

Tietoa tapahtumasta

Vuosikokousasiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, varainkertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Esitetään jalostustoimikunnan toimintakertomus.
8. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet.
9. Käsitellään jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15. tammikuuta mennessä.
10. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Kokousmateriaali on tulostettavissa yhdistyksen sivuilta: www.suomenpyrenelaiset.fi

Tervetuloa!


Toimintakertomus 2018


Syyskokouksen dokumentit

2019-12-23 10:54:08

Kiertopalkinnot

2019-06-27 08:40:27

Vuosikokouksen pöytäkirja

2019-05-21 08:49:41

Jalostustoimikunnan toimintakertomus

2019-03-08 17:01:20

Kennel mainos lehteen/yhdistyksen kotisivuille

2019-02-17 15:56:33

Jäsenmaksut 2019 lähetetty sähköpostiin

2019-02-10 15:06:20

Uutiset kokonaisuudessaan sekä lisää uutisia löytyy täältä.