Suomen Pyreneläiset ry:n

JALOSTUSSUOSITUKSET PYRENEITTENKOIRILLE

(Voimassa 1.1.2017 alkaen)

Jalostussuositusten tulee täyttyä astutushetkellä.  

Kasvattajan tulee olla sekä Suomen Kennelliiton että Suomen Pyreneläiset ry:n jäsen ja hänen tulee käyttää kaikissa sopimuksissa Suomen Kennelliiton lomakkeita.  

Jalostukseen suositellaan käytettäväksi mahdollisimman tyypillisiä, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia koiria.

  1. Lonkat: Jalostukseen käytettävien pyreneittenkoirien tulee olla virallisesti lonkkakuvattuja. Jalostukseen käytettävien koirien lonkkatutkimuksen tulos tulee olla korkeintaan C.
  2. Kyynärät: Jalostukseen käytettävien pyreneittenkoirien tulee olla virallisesti kyynärtutkittuja. Jalostukseen käytettävien koirien kyynärtutkimuksen tulos tulee olla korkeintaan 0/0
  3. Polvet: Pentueen vanhemmilla tulee olla voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty polvitarkastus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä, ja yli kolmevuotiaalle tehty lopun ikää.
  4. Silmät: Jalostukseen käytettävien pyreneittenkoirien tulee olla virallisesti silmäpeilattuja. Silmäpeilaus ei saa olla yhtä vuotta vanhempi astutushetkellä eikä sen tule osoittaa perinnöllisen sairauden merkkejä. Koiria, joilla on lievä silmälöydös, voidaan käyttää jalostukseen. Lieviksi silmälöydöksiksi (silmäsairauksiksi) luetaan: PPM, PHTVL/PHPV 1, MRD ja Distichiasis. Käytettäessä jalostukseen koiraa, jolla on lieväksi määritelty silmäsairaus, tulee toisen osapuolen olla silmiltään täysin terve.
  5. Ikävaatimukset: Jalostukseen käytettävän pyreneittenkoiran tulee olla vähintään 24 kk vanha. Nartun tulee olla alle 8 vuotias. Pyreneittenkoiran todennäköisesti suuren pentumäärän vuoksi nartulle suositellaan korkeintaan kahta pentuetta.
  6. Sairaudet: Rodussa todetut sairaudet tulee huomioida jalostuksessa siten, että pyritään estämään niiden lisääntyminen. Mahdollisesti perinnöllistä sairautta mm. epilepsia, autoimmuunisairauksia ja sydänsairauksia sairastavia koiria ei tule käyttää jalostukseen.
  7. Läheinen sukusiitos: Pentueen sukusiitosasteen tulee olla alle 6,25 % laskettuna 5 sukupolvella.
  8. Matador-jalostuksen vastustaminen: Jotta rodun perimä ei kaventuisi liikaa, yhden yksilön jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 10 % viimeisten 2 vuoden sekä korkeintaan 5 % viimeisten 4 vuoden rekisteröinneistä rodussa. Määrä ei saa ylittyä kummallakaan tavalla laskettuna.
  9. Näyttelytulokset: Jalostukseen käytettävillä pyreneittenkoirilla tulee olla vähintään 24 kk iässä saavutettu näyttelytulos, jonka tulee olla vähintään EH ( erittäin hyvä)

Yleistä: Jalostustoimikunta vastaa jalostustiedusteluihin, mutta ei suosittele tai hylkää yhdistelmiä, vaan toimii ohjaavassa ja neuvovassa mielessä yhteistyössä kasvattajien kanssa. Toimikunta haluaa painottaa, että vastuu rodun kehityksestä on niin kasvattajilla kuin urosten omistajilla. Tavoitteena tulee olla laadun parantaminen eikä määrän lisääminen.

Pentuvälitys: Suomen Pyreneläiset ry:n jäsenten kaikki SKL:n koirarekisteriohjeen perusteella rekisteröintikelpoiset pentueet voi ilmoittaa yhdistyksen pentuvälitykseen. Kasvattaja ilmoittaa yhdistelmän tiedot kirjallisesti tai sähköpostilla jalostustoimikunnalle ja pentuvälittäjälle. Yhdistys julkaisee www-sivuilla myös kasvattajien ilmoittamat suunnitellut ja astutetut yhdistelmät. Pentue on välityksessä kaksi kuukautta, ellei kasvattaja ilmoita jatkosta. Jalostussuositukset täyttävät yhdistelmät saavat maininnan ”yhdistelmä täyttää jalostussuositukset”. Mikäli yhdistelmä ei täytä kaikilta osin jalostussuosituksia, pentueen tiedoissa mainitaan suosituksiin liittyvät puutteet. Myös ulkomaalaiset jäsenkasvattajat voivat ilmoittaa pentueensa pentuvälitykseen.

Suomen Pyreneläiset ry toivoo lämpimästi, että kasvattajat maksaisivat pennunostajiensa ensimmäisen vuoden jäsenmaksun yhdistyksessämme.

tulostettava versio
Syyskokouksen 2020 dokumentit

2020-11-05 20:30:39

Kevätkokouksen dokumentit

2020-06-05 17:57:17

Jalostusuroslista

2020-05-07 08:46:36

Tärkeä tiedote jäsenistölle!

2020-03-18 16:18:02

JÄSEN, OSALLISTU TÄSTÄ LINKISTÄ YHDISTYKSEN JÄSENK

2020-02-24 19:20:51

Syyskokouksen dokumentit

2019-12-23 10:54:08

Uutiset kokonaisuudessaan sekä lisää uutisia löytyy täältä.